Warning: Division by zero in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/spaw2/plugins/spawfm/config/qjdsiavm.php on line 1180
การป้องกันผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 กฎหมายการแพทย์ > การป้องกันผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  การป้องกันผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

โพสเมื่อ : 27 มีนาคม 2554 โดยทีมงาน : doctorsiam.comการป้องกันผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและแพทย์

เรื่อง นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย

         
กฎหมายประกันวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่รัฐให้การสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียเพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันในการประกันวิชาชีพต่อผลกระทบที่เกิดจากการรับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการออกกฎหมายให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นกระบวนการก่อนศาล เป็นการแก้ไขปัญหาต่อวิกฤตการณ์การฟ้องร้องทางการแพทย์ จนกระทั่งมีผลกระทบมากมายต่อการรับและการให้บริการด้านสุขภาพ วิธีการ
ต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสืบค้นไปถึงรายละเอียดของสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ขึ้นว่าจะป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างไรให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพ (Quality management) และการป้องกันความเสี่ยง (Risk management) ซึ่งผู้เขียนเคยนำเสนอว่าประเทศในยุโรปได้ดำเนินการด้านคุณภาพและสามารถลดความผิดพลาดทางการแพทย์ (Medical Error) ได้ถึง 67%


ที่มา : http://www.medicthai.com/admin/news_detail.php?id=5126


กฎหมายการแพทย์อื่นๆ

 - ความรับผิดของอาจารย์แพทย์กรณีนักศึกษาแพทย์ทำละเมิดผู้ป่วย

 - ฟ้องหมอไม่ได้แล้วจะฟ้องใคร?

 - ข้อบังคับแพทยสภา : ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

 - พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ผลกระทบต่อวงการแพทย์และสุขภาพ

 - ร่างพระราชบัญญัติยา


 

Alert: เนื่องจากผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบข้อความทุกข้อความได้ทั้งหมดขณะท่านโพสต์ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นความรับผิดชอบของตัวผู้โพสต์เองโดยทางเราได้ทำการจัดเก็บ IP Address ของท่านไว้เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ตามพรบ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

   
ความคิดเห็น:           

  
   
 
Username
Password
   
 
 
 
สมัครสมาชิก
ซื้อประกันออนไลน์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม ที่น่าเฃื่อถือ
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

พบเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่เร็วๆ นี้