Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24

Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 60
หมอบราซิล

 บทความสุขภาพ > หมอบราซิล

  หมอบราซิล 

โพสเมื่อ : 27 กันยายน 2553 | อ่านแล้ว 11268 ครั้ง โดยทีมงาน : doctorsiam.com

หมอบราซิล


คว้ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2551 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award) ถือว่าเป็นรางวัลระดับโลกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการพระราชสมภพ 1 มกราคม 2535 ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาลการเภสัชกรรม ทันตศึกษา การประมง กองทัพเรือ และการศึกษาของประเทศทรงทำนุบำรุงโรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงพยาบาลศิริราชให้ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า"พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"
         ในการดำเนินงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรม ราชูปถัมภ์ (Prince Mahidol Award Found under the Royal Patronage) ซึ่งจัดตั้งโดยพระบรมราชานุญาต และโดยมติของคณะรัฐมนตรีและมีพระมหากรุณาธิคุณรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานโดยมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทางด้านการแพทย์ 1 รางวัล และการสาธารณสุข 1 รางวัล เป็นประจำทุกปี ตลอดมาผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 เหรียญสหรัฐ
         ในระยะเริ่มแรกใช้ชื่อว่า "รางวัลมหิดล" (Prince Mahidol Award) และ"มูลนิธิรางวัลมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์" (Prince Mahidol Award Found under the Royal Patronage) ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระกรุณาพระราชทานพระวินิจฉัยว่าชื่อภาษาไทยไม่ตรงกับความหมายของภาษาอังกฤษซึ่งมีคำว่า "Prince" อยู่ประกอบกับคำว่า "มหิดล" ซึ่งปัจจุบันเป็นสามัญนาม เช่นมหาวิทยาลัยมหิดล ตึกมหิดล นายมหิดล เป็นต้น คำว่า"มหิดล" และ "มูลนิธิรางวัลมหิดล"จึงอาจไม่แสดงความหมายถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เช่น ในภาษาอังกฤษซึ่งใช้คำว่า "Prince Mahidol"
         สำหรับปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2551 จำนวน 3 ท่าน จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 49 ราย จาก 19 ประเทศ ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ได้แก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์แซจิโอ เอ็นริเก้ เฟเรย์ร่า (Professor Sergio Henrique Ferreira) จากผลการค้นพบและพัฒนายากลุ่ม ACEI และ COX-2 inhibitors สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์มิชิอากิ ทาคาฮาชิ (Professor Michiaki Takahashi) ผู้ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคสุกใสในเด็ก และศาสตราจารย์นายแพทย์หยู หย่งซิน (Professor Yu Yongxin) ผู้ค้นคว้าและพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบ
         คอลัมน์ Special ฉบับนี้มีโอกาสสัมภาษณ์นายแพทย์นักวิจัยสาขาการแพทย์ นั่นคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์แซจิโอ เอ็นริเก้ เฟเรย์ร่า (Professor Sergio Henrique Ferreira) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เมืองริเบรา เปรโตมหาวิทยาลัยเซาเปาโล ประเทศบราซิล ผู้ค้นพบและพัฒนายากลุ่ม ACEI และ COX-2 inhibitors เจ้าของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2551
         ศ. นพ.แซจิโอ เอ็นริเก้ เฟเรย์ร่าเป็นผู้ค้นพบโปรตีนเปปไทด์จากพิษงูชนิดหนึ่งของประเทศบราซิลซึ่งมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูงได้ นำไปสู่การศึกษาพัฒนายาในกลุ่ม ACEI ซึ่งยาตัวแรกคือ Captopril ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงร่วมกับความเสื่อมของไตสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้
         แพทย์เจ้าของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการแพทย์ เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจของการวิจัยครั้งนี้ว่า "การค้นพบ Bradykinin Potentiating Factor ซึ่งเป็นโปรตีนจากพิษงูซึ่งอยู่ในประเทศบราซิลพบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการหดตัวของหลอดเลือดนำไปสู่การศึกษาพัฒนายาลดความดันโลหิตกลุ่มใหม่ ซึ่งยาตัวแรกคือ Captopril สามารถช่วยรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
         นอกจากนี้ศ. นพ.เฟเรย์ร่า ยังได้ค้นพบกลไกการออกฤทธิ์ของยาต้านการอักเสบบรรเทาปวดและลดไข้ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflamnary drugs, NSAID = เอนเสด) ซึ่งก่อนหน้านี้ยาในกลุ่มออกฤทธิ์ยับยั้ง angiotensin converting enzyme (ACE inhibitor) ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตสูงสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้และในทางเวชปฏิบัติได้แนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้เป็นยาชนิดแรกในการรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงและเป็นยาทางเลือกในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับไตวาย หลังจากใช้ aspirin มากว่า 100 ปี
         ต่อมา ศ. นพ.เฟเรย์ร่าได้ทำการศึกษากลไกขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบอันนำไปสู่การค้นพบในกลุ่ม COX-2 inhibitors ซึ่งเป็นความก้าวหน้าในวงการยากลุ่มเอนเสดอย่างมากผลงานชิ้นนี้เป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างมาก 
         ศ.นพ.เฟเรย์ร่า กล่าวภายหลังการรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่า "สิ่งที่ได้รับนั้นเหนือความคาดหมายมาก ไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้เมื่อครั้งแรกที่ทราบว่าได้รับรางวัลทำให้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำนั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์ดีใจมากที่มีคนมองเห็นความสำคัญของงานที่ผมตั้งใจทำ สำคัญที่สุดที่สิ่งนั้นสามารถทำประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ได้ ยิ่งทำให้ผมรู้สึกดีใจ ภูมิใจและมีความสุขมาก"
         เมื่อถามว่ามีวิธีอย่างไรที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้นศ. นพ.เฟเรย์ร่า ได้ให้คำแนะนำสำหรับประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยว่า "อันดับแรกประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายจะต้องไม่ดูดสมองของประเทศที่กำลังพัฒนาไปอยู่กับประเทศของตนหมายถึงไม่ควรดึงตัวคนเก่ง ผู้เชี่ยวชาญไปอยู่กับตนส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาเองก็ต้องหาวิธีไม่ให้สมองถูกดูดไปเรื่อย ๆสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ราคา ต้องทำให้ราคายา ถูกลงซึ่งการที่จะลดราคาได้นั้นควรให้การสนับสนุนการผลิตยาใช้เอง"
         "การจะพัฒนายาให้ประสบความสำเร็จ รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนบริษัทผลิตสารเคมีให้บริษัทผลิตสารเคมีมีบทบาทมากขึ้นการที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ต้องผลิตสารเคมีใช้เอง ไม่ใช่แต่นำเข้าเพียงอย่างเดียวแต่การจะผลิตสารเคมีก็ใช่ว่าจะทำได้ง่าย เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ด้วยจากสภาพตลาดหรือความสำคัญเรื่องผลกำไรต่าง ๆบริษัทผลิตอินซูลินของผมที่ประเทศบราซิลก็มีปัญหาเช่นกันสาเหตุคงมาจากเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังตกต่ำส่วนนี้รัฐบาลจะต้องมีบทบาทเข้ามากระตุ้นให้เกิดบริษัทผลิตสารเคมีให้ได้"ศ. นพ.เฟเรย์ร่า กล่าว
         ในมุมมองของนักวิจัยผู้มีประสบการณ์มายาวนานมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวิจัยด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน "การวิจัยในด้านต่าง ๆยังไม่เพียงพอ ซึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาควรจะช่วยเหลือตัวเองโดยการพัฒนายาใช้เองเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วจะขายยาให้ในราคาสูงมาก  ประเทศในเอเชีย เช่น อินเดียก็สามารถทำยาใช้เองได้ เป็นประเทศผู้นำในการดำเนินการระบบนี้ที่น่าเอาอย่าง" ศ.นพ.เฟเรย์ร่า กล่าว
         สำหรับทิศทางของนักวิจัยรุ่นใหม่ในต้นศตวรรษที่ 21 ข้างหน้านี้จะเป็นอย่างไร ศ. นพ.เฟเรย์ร่า ได้แสดงความคิดเห็นว่า "นักวิจัยรุ่นใหม่จะมีความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลและยีนมาก ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับยีนและความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคต่าง ๆจะถูกดำเนินการไปอย่างรวดเร็วและสามารถดำเนินการควบคุมการทำงานของยีนและโมเลกุลได้  ทำให้สามารถทำการควบคุมโรคต่าง ๆได้ดียิ่งขึ้น"
"นอกจากตัวนักวิจัยแล้วรัฐบาลก็ควรเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยรัฐบาลมีหน้าที่ให้ความรู้และให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางสาธารณสุข  แน่นอนว่ารัฐบาลย่อมรู้ถึงปัญหาด้านสาธารณสุขว่าเป็นอย่างไรและจะต้องประสานงานระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อนำเทคโนโลยีจากการวิจัยการแพทย์ไปสู่ขั้นตอนการผลิตตัวยาต่าง ๆเพื่อนำออกมาใช้ในการรักษาประชาชนให้ดียิ่งขึ้น"
         หลายท่านคงเห็นผลงานและบทบาทของศ. นพ.เฟเรย์ร่า แล้วว่าเป็นที่ยอมรับกว้างขวางทั่วโลก จากผลงานยากลุ่ม ACEI และ COX-2 inhibitors ที่เขาทำการพัฒนานั้น เป็นยาที่มีการสั่งใช้มากที่สุดตัวหนึ่งช่วยบรรเทาการเจ็บปวดและการอักเสบตลอดจนช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายร้อยล้านคนทั่วโลก
         บุคคลที่ทำความดีไม่เพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อมนุษยชาติย่อมสมควรได้รับการยกย่อง
         โดยเฉพาะผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข


ที่มา : http://www.medicthai.com/admin/news_detail.php?id=3086จำนวนผู้อ่านทั้งสิ้น 11268 ครั้ง


บทความอื่นๆ


Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24
 - ลมหนาวที่รอคอยแต่มีโรคมาด้วย (?)
 - Stem cell สเต็มเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิดกับการรักษา
 - หูเป็นอะไร?
 - สุขภาพกับการนอนดึก
 - สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตกับสุขภาพสายตา


Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24
 

Alert: เนื่องจากผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบข้อความทุกข้อความได้ทั้งหมดขณะท่านโพสต์ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นความรับผิดชอบของตัวผู้โพสต์เองโดยทางเราได้ทำการจัดเก็บ IP Address ของท่านไว้เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ตามพรบ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

   
ความคิดเห็น:           

  
   
 

Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24
Username
Password
   
 
 
 
สมัครสมาชิก
ซื้อประกันออนไลน์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม ที่น่าเฃื่อถือ
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

พบเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่เร็วๆ นี้