รับมือ 'ภัยสารสนเทศ' คุกคามวงการแพทย์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ระบาดในโรงพยาบาล ใครต้องรับผิดชอบ

 บทความสุขภาพ > รับมือ 'ภัยสารสนเทศ' คุกคามวงการแพทย์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ระบาดในโรงพยาบาล ใครต้องรับผิดชอบ

  รับมือ 'ภัยสารสนเทศ' คุกคามวงการแพทย์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ระบาดในโรงพยาบาล ใครต้องรับผิดชอบ 

โพสเมื่อ : 28 กันยายน 2553 | อ่านแล้ว 17229 ครั้ง โดยทีมงาน : doctorsiam.com

รับมือ 'ภัยสารสนเทศ' คุกคามวงการแพทย์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ระบาดในโรงพยาบาล ใครต้องรับผิดชอบ


จากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วโลกก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก โดยที่ผ่านมามีคดีความในต่างประเทศที่เกิดความผิดพลาดในการรักษาผู้ป่วย การแก้ไขข้อมูลโดยเจตนาหรือไม่เจตนา รวมถึงจากการรายงานผลผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ที่ได้รับผล กระทบจากอุปกรณ์ทาง การแพทย์ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการรักษาที่ผิดพลาด หรือล่าช้าและอาจเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต นอกจากนี้ข้อมูลของผู้ป่วยที่รั่วไหลจากระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับการ ป้องกันที่ดี เช่น ข้อมูลประวัติผู้ป่วยได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทำลายโดยแฮกเกอร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ก็อาจทำให้แพทย์ตัดสินใจรักษาผิดพลาดด้วยเช่นกัน
            ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนแนวคิดและนโยบายในการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลใหม่ เพื่อที่จะเป็นหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการทางการแพทย์ ล่าสุดแพทยสภาจึงได้หารือร่วมกับสมาคมเวชสารสนเทศไทยในปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่ผู้บริหารในภาคบริการสาธารณสุขและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อที่จะได้ร่วมกันหามาตรการป้องกันที่เหมาะสม โดยร่วมกันจัดการสัมมนา Health- care Information Security Governance and Public Safety II ขึ้น
ความผิดพลาดจากไวรัสคอมพิวเตอร์
ใครรับผิดชอบ และจะป้องกันได้อย่างไร
            ผู้พิพากษาดล บุนนาค สำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า เมื่อความผิดพลาดทั้งหมดเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น ดังนั้น ใครจะรับผิดชอบ และจะป้องกันได้อย่างไร เพราะผลที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ต้องมีการรับผิดทางแพ่งหรืออาญา และถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่เข้ามาแทรกแซงระบบให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทำให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเสียหาย แน่นอนว่ามีเจตนากระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 และถ้ารุนแรงถึงกับมีผู้เสียชีวิต ผู้กระทำหรือแฮกเกอร์ต้องรับผิดชอบ ส่วนบุคคลอื่น ๆ อย่างเจ้าหน้าที่ไอที ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือแพทย์ หรือแม้แต่ตัวแพทย์เองถ้าไม่มีเจตนาทำให้เกิดการเปลี่ยน แปลงของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือมีเจตนาใช้ข้อมูลที่ผิด ความผิดจะเป็นในเรื่องของความประมาท ไม่ระมัดระวัง ดังนั้น แพทย์ต้องตรวจดูข้อมูลว่ามีความผิดปรกติหรือไม่
            "แล้วจะเอามาตรฐานไหนมาวัดว่าประมาทเลินเล่อซึ่งก็เป็นคำถามที่เกิด ขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารที่ต้องวางระบบโปรแกรม Anti-Virus ที่ได้มาตรฐานการใช้งาน ในส่วนของช่างเทคนิคต้องมีความระมัดระวัง ส่วนแพทย์ผู้รักษาที่ต้องอาศัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ประกอบการรักษาต้องรอบ คอบในการใช้ข้อมูล เพราะถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อน แน่นอนว่าต้องส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย และถ้าหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์โดยแฮกเกอร์ และตรวจแล้วว่าจริงแพทย์ก็พ้นความผิด สำหรับบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเครื่องมือที่ผลิตนั้นมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานจริงเช่นกัน" ผู้พิพากษาดลกล่าว
            ผู้พิพากษาดลกล่าวอีกว่า "ไวรัสที่เข้าไปทำลายข้อมูล ลักษณะจะชัดเจน คือเมื่อเครื่องติดไวรัสจะใช้เครื่องไม่ได้ รูปไม่เป็นรูป ตัวอักษรผิดพลาดคลาด เคลื่อน ถ้าเป็นลักษณะนี้แพทย์หรือช่างเทคนิคน่าจะรู้เมื่อผลปรากฏออกมา นอกเหนือจากที่ตรวจสอบได้ อย่างเปลี่ยนหมู่โลหิต กรุ๊ปเลือด DNA เพราะมีคนเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือไปตั้งค่าให้เครื่องมือตรวจเปลี่ยนไป"
            ทั้งนี้ ถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องการความมั่นคง อย่างธนาคารก็จะมีหน่วยงานดูแลเพื่อไม่ให้แฮกเกอร์เข้าไปเจาะข้อมูลหรือทำลาย เช่นเดียวกันโรงพยาบาลก็สำคัญ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้หลายประการ จึงควรมีระบบการตรวจสอบ ในหลายหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ยังใช้ควบคู่กับกระดาษ อย่างธนาคารก็มี Pass Book นอกจากนั้นก็ต้องมีระบบ Back up คุ้มครองข้อมูลหากมีความเสียหายเกิดขึ้น และถ้าหากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ที่ทำต้องรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ความผิดคือประมาทเลินเล่อ โดยหลักในการพิสูจน์หลักฐานข้อมูลดิจิตอล ถ้าตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง และได้รับข้อสันนิษฐานว่าถูกต้องก็ไม่มีความผิด อย่างไรก็ตามผิดหรือไม่ผิดก็ต้องชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย
            ด้าน ศ.นพ.อำนาจ กุสลานันท์ อุปนายกแพทยสภา กล่าวว่า เทคโนโลยีทั่วโลกพัฒนาไปเรื่อย ๆ มีเคสตัวอย่างในต่างประเทศ จึงต้องระวังป้องกัน ซึ่งถ้ามีแฮกเข้าไปเปลี่ยนผลแล็บผู้ป่วยก็อาจตายได้ ซึ่งแพทย์รุ่นใหม่จะใช้ข้อมูลจากแล็บและเชื่อผลการตรวจตามนั้น แต่แพทย์รุ่นเก่าจะเน้น Clinical เป็น สำคัญ คือดูผู้ป่วยด้วยตัวเองมากกว่า
            "แฮกเกอร์เป็นผู้ที่น่าจะรับผิด ส่วนแพทย์โรงพยาบาลถ้ามีระดับการป้องกันแล้วแม้จะไม่สูงสุดเท่ากับธนาคาร แต่อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานก็ไม่น่าจะต้องรับผิดทางอาญาหรือแพ่ง ส่วนไวรัสถ้าระบบป้องกันในระดับสูงสุดแล้วถ้าเกิดผลเสียหายแก่ผู้ป่วยก็ยังก้ำกึ่งอยู่ หาคนรับผิดชอบไม่ได้ เบื้องต้นโรงพยาบาลก็ต้องรับผิดชอบก่อน นอกจากนั้นซอฟต์แวร์ผู้ผลิตก็ต้องรับผิดชอบด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ตามมาในภายหลัง" ศ.นพ.อำนาจกล่าว


ที่มา : http://www.medicthai.com/admin/news_detail.php?id=4177จำนวนผู้อ่านทั้งสิ้น 17229 ครั้ง


บทความอื่นๆ

 - ลมหนาวที่รอคอยแต่มีโรคมาด้วย (?)
 - Stem cell สเต็มเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิดกับการรักษา
 - หูเป็นอะไร?
 - สุขภาพกับการนอนดึก
 - สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตกับสุขภาพสายตา

 

Alert: เนื่องจากผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบข้อความทุกข้อความได้ทั้งหมดขณะท่านโพสต์ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นความรับผิดชอบของตัวผู้โพสต์เองโดยทางเราได้ทำการจัดเก็บ IP Address ของท่านไว้เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ตามพรบ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

   
ความคิดเห็น:           

  
   
 
Username
Password
   
 
 
 
สมัครสมาชิก
ซื้อประกันออนไลน์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม ที่น่าเฃื่อถือ
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

พบเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่เร็วๆ นี้