Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24
ข้อมูลสุขภาพ ข่าวสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ

 ข่าวสุขภาพ

อัพเดทติดตามข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์มากมาย

ค้นหาข่าวสุขภาพ


Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24

Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24
ชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนฯ จัดประชุมวิชาการ 30 มีค.-1 เมย.

ชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนฯ จัดประชุมวิชาการ 30 มีค.-1 เมย.

เมื่อวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2554


ของดการให้บริการ ทำบัตร MD CARD

ของดการให้บริการ ทำบัตร MD CARD

เมื่อวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2554


ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 1/54

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 1/54

เมื่อวันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2554


กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือด่วนเชิญผู้ประกอบการผลิตยาเข้าร่วมประมูลการเป็นผู้จัดหา Amoxicillin

กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือด่วนเชิญผู้ประกอบการผลิตยาเข้าร่วมประมูลการเป็นผู้จัดหา Amoxicillin

เมื่อวันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2554


ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2554

ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2554


สินค้าที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย PL LAW

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย PL LAW

เมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2554


กองควบคุมยาปรับปรุงตัวเลขมูลค่าการผลิตและนำสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

กองควบคุมยาปรับปรุงตัวเลขมูลค่าการผลิตและนำสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2554


การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๔

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ : 25 มกราคม 2554


พยาบาล:กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2554

พยาบาล:กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2554

เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2554


ขั้นตอนการยื่นเรื่องให้รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตร์ ในต่างประเทศ

ขั้นตอนการยื่นเรื่องให้รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตร์ ในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2554


การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2554

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2554

เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2554


หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4 หน้า
 

Warning: Use of undefined constant CONFIG_PREFIX - assumed 'CONFIG_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/class/db.class.php on line 24
Username
Password
   
 
 
 
สมัครสมาชิก
ซื้อประกันออนไลน์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม ที่น่าเฃื่อถือ
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

พบเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่เร็วๆ นี้